Tag : thetastefood

หากผู้สูงอายุเบื่ออาหาร สามารถใช้อาหารทางการแพทย์ อาหารสายยาง ได้หรือไม่

หากผู้สูงอายุเบื่ออาหาร สามารถใช้อาหารทางการแพทย์ อาหารสายยาง ได้หรือไม่ สุขภาพของผู้สูงอายุ ถือว่าควรได้รับการดูแลให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมถอยลงถึงจะมีความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุกับคนหนุ่มสาวที่มีผลต่อการรักษาโรค (more…)

อันตรายจากการสำลักอาหารขณะให้อาหารสายยาง

อันตรายจากการสำลักอาหารขณะให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้หรือผู้ที่มีปัญหาภาวะการกลืนอาหารลำบาก ซึ่งภาวะการกลืนอาหารลำบากนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปอาจจะมีสาเหตุมาจากแผลภายในลำคอทำให้ความสามารถในการกลืนอาหารลดลง (more…)