ญี่ปุ่นเนรมิตเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำใหม่ เมื่อภัยคุกคามจากเพื่อนบ้าน

ลัทธิจักรวรรดินิยมของทางตะวันตกที่แผ่ขยายไปทั่วโลกจนบรรดาประเทศในทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้ แอฟริกา เอเชียตลอดจนทวีปอออสเตรเลียต้องตกเป็นอาณานิคมของชาวยุโรปก็เนื่องมาจากแสนยานุภาพของกองทัพเรือเป็นหลักนั่นเองเริ่มต้นจากเรือใบ มาเป็นเรือใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาเป็นเรือเหล็ก และช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20

เรือรบที่สำคัญในสมัยนั้นก็คือเรือประจัญบานเรือประจัญบาน เป็นเรือที่ทรงอำนาจสูงสุดด้วยอำนาจการยิงที่รุนแรง ปืนใหญ่นานาขนาดถูกบรรจุลงไปในเรือจนแทบจะไม่มีที่ว่าง ปืนใหญ่หลักของเรือประจัญบานจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางสิบสี่นิ้วขึ้นไป ปืนใหญ่เรือที่ใหญ่ที่สุดเป็นของจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางสิบแปดนิ้ว ปืนใหญ่รองมีขนาดลดหลั่นลงมานับสิบกระบอก เสริมด้วยปืนใหญ่ที่มีขนาดเล็กลงมาอีกจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสามนิ้ว ซึ่งถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่สามารถยิงต่อสู้อากาศยานได้ด้วย การมีฝูงเรือประจัญบานถือว่ามีความสำคัญมาก สำหรับประเทศใดๆ ก็ตามที่ต้องการคงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ทางทะเล